Contineo Network
  • Vi har nu ytterligare en distributör för datorer och datordelar, Hattelco - 2010.06.09
  • Contineo är nu återförsäljare åt CapTech och kan nu erbjuda ett stort sortiment av datorer och komponenter - 2010.06.08
  • Contineo Network ser just nu kostnadsfritt över hur ni kan optimera er IT miljö - 2010.05.28
  • Försäljning av datorer och datortillbehör har utökats till att gälla även för privatpersoner - 2010.05.23
  • Contineo har blivit återförsäljare åt Deltaco - 2010.02.25
  • Contineo är nu återförsäljare åt CapTech och kan nu erbjuda ett stort sortiment av datorer och komponenter - 2010.06.08
 

Virtualisering

Software as a Service (SaaS), cloud computing, molntjänster, tunna klienter - är alla begrepp som har med virtualisering att göra.

Vad är då virtualisering och hur kan det hjälpa ert företag?

Genom att använda virtualisering maximerar ni utnyttjandet av hårdvaruresurserna, minimerar elförbrukningen och förenklar administrationen.

Läs mer

Välkommen till Contineo Network

Contineo är ett företag som specialiserar sig på virtualisering, nätverk och säkerhet.

På ett enkelt och logiskt sätt förenklar vi er IT-miljö så att ni kan koncentrera er på det som är viktigast för ert företag - nämligen affärsverksamheten.

Vi riktar oss främst till små och medelstora företag, men vi har även en hel del att erbjuda privatkunder, som försäljning av datorkomponenter och utrustning.


Försäljning

Copyright © 2010 Contineo Network. All rights reserved.