Contineo Network

Virtualisering

Kraften i virtualisering


Många organisationer underutnyttjar sina fysiska servrar, ofta med så mycket som upp till hälften av dess faktiska kraft. Processorcykler, lagringsutrymme och nätverksbandbredd går till spillo i onödan.

Med hjälp utav virtualisering kan Contineo hjälpa er att minska energiförbrukningen och ge er organisation bättre utnyttjande av den faktiska hårdvaran. Sänk datorkostnaderna genom att låta programbearbetning ske på en server som är optimerad för kapacitet - användarna arbetar med programmen i sin dator men programmen körs från servern och inte lokalt. Användarna får samma åtkomst till virtuella som till lokala resurser och administratörer kan effektivt sköta underhåll.

Med direktmigrering ökar rörligheten och produktiviteten samt minskar kostnaderna genom att klienterna flyttas på tusendelar av en sekund mellan olika fysiska mål om ett fel skulle uppstå. Migreringsåtgärden blir osynlig för de anslutna användarna.


Copyright © 2010 Contineo Network. All rights reserved.